Agents pel Clima ยท Avís legal:

I.- Informació per donar compliment a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic – L34/2002- (LSSICE):

II.-Política de recollida i tractament de Dades de Caràcter Personal.
Mitjançant aquest avís, la Fundació Privada Fundació Natura (en endavant també denominada “ Acciónatura”) domiciliada a Barcelona, carrer Duquessa d’Orleans, 6, Baixos, CIF G-61425526 i amb correu electrònic info@accionatura.org informa als usuaris del portal www.agentspelclima.cat sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de que els usuaris del citat portal decideixin lliure i voluntàriament si desitjen facilitar a Acció Natura les dades personals que se’ls pugui requerir o obtenir com a conseqüència de la suscripció o alta en algun dels canals del web. Acció Natura es reserva la facultat d’adaptar aquesta política a les novetats legislatives. En dit supòsit, s’anunciaràn els canvis introduïts amb la major antel·lació possible.


Alguns serveis o canals del portal poden contenir previssions específiques en matèria de protecció de dades personals, previssions que, en el seu cas, s’establiran als formularis de recollida de dades concrets per advertir a l’usuari i que prevaldran sobre aquestes condicions.


Llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes dels formularis són voluntàries, sense que la manca de contesta impliqui un perjudici en la qualitat dels serveis. No obstant, en alguns supòsits algunes dades són necessàries per a gestionar el servei i/o canal concret. En els formularis de recollida de dades s’indicaran amb un asterisc els camps que sigui necessari cumplimentar per a accedir al servei/canal de que es tracti.


Les dades recollides a través del portal www.agentspelclima.cat seran objecte de tractament i recollides en un fitxer automatizat de la Fundació Privada Fundació Natura, domiciliada a Barcelona, carrer Duquessa d’Orleans, 6, Baixos, CIF G-61425526  amb la finalitat pròpia de cada formulari.


La tramesa de les seves dades personals implica l’acceptació de la present política de protecció de dades personals i en concret el consentiment exprés e inequívoc per part de l’usuari per a la recollida i tractament de les seves dades amb la finalitat del formulari complimentat. En aquells casos en què l’usuari envïi voluntariament les seves dades sol·licitant determinada informació, la finalitat del tractament serà la de gestionar la sol·licitud i enviar-li la informació sol·licitada.


Si l’usuari facilita lliurement el seu correu electrònic autoritza expressament a Acció Natura a fi de que li remeti la informació sol·licitada per e-mail, tot això als efectes del que contempla la LSSICE, que prohibeix la tramesa de comunicacions comercials per via electrònica que no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades.


De conformitat amb la normativa vigent l’usuari pot exercitar els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades adreçant-se per escrit al domicili social d’Acció Natura ubicat a Barcelona, Duquessa d’Orleans, 6, Baixos, CIF G-61425526. També pot enviar un correu electrònic a l’adreça info@accionatura.org per a demanar més informació sobre el tractament de dades personals.


Així mateix i de conformitat amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, adreçant-se al correu electrònic info@acciónatura.org amb la indicació “no vull rebre comunicacions comercials”.III.- Propietat Intel·lectual
Acció Natura comunica a l’usuari del portal www.agentspelclima.cat que tots els elements d’aquest portal estan protegits per les disposicions de la propietat intel·lectual i industrial, i per tant el text, disseny, imatges, eines, pàgines, marques, noms comercials, textos i logotips són titularitat  d’Acció Natura o han estat cedits o llicenciats a favor d´Acció Natura, i en conseqüència no podran ser utilitzats sense la prèvia autorització formalitzada per escrit d’Acció Natura.IV.- Cookies
Pendent de revisióV.- Enllaços (links)

Acció Natura haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links (enllaços) en un altre portal adreçats al portal www.agentspelclima.cat. 

L’establiment d’un enllaç del portal www.agentspelclima.cat a un altre portal no implica l’acceptació ni aprovació per part d’Acció Natura dels continguts del portal enllaçat, si bé i en compliment de la normativa vigent, Acció Natra,  en cas d’advertir qualsevol contingut il·legal, suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.