Sol.licitud d’accés per a professorat i persones convidades

A través del següent formulari, els i les docents que ho desitgin poden sol·licitar l’accés de la seva classe al projecte Agents pel Clima.


A més, les persones convidades (periodistes, directors/es d’escola, etc.) poden sol·licitar l’accés per provar l’eina i intervenir al bloc.


Totes les sol·licituds seran validades automàticament i revisades posteriorment per Acciónatura.

a una escola i vull que la meva classe participi al programa agents pel clima.

pero vull poder participar al bloc del projecte.

Les dades que faciliti a través d’aquest formulari seran recollides en un fitxer de la Fundació Privada Fundació Natura, entitat domiciliada a Barcelona, carrer Duqueda d’Orleans 6, Baixos, 08034 Barcelona, CIF G61425526 i seran tractades per la Fundació amb la finalitat de gestionar la seva participació, així com la participació, en el seu cas, dels alumnes de l’escola de la que és professor, al projecte “agentspelclima”, el funcionament del qual consta definit a l'avís legal. Igualment li farem arribar dos cops a l’any les actualitzacions i avenços que, respecte a les iniciatives educatives d’Acciónatura, estem duent a terme. El fet d'enviar les dades comporta també l'acceptació dels mateixos.

Si vostè participa com a professor i dóna d’alta l’escola en la què treballa, podrà donar d’alta els seus alumnes, a fi de que puguin participar en la dinàmica de l’enquesta i les missions d’Agent Secret habilitades al web www.agentspelclima.cat i, si s'escau, realitzar aportacions al projecte a través del seu blog, el cual només hi té accés el professor. La recollida i ús de les dades dels menors és de la seva exclusiva responsabilitat, en aquest sentit vostè haurà de recollir el consentiment dels pares o tutors dels menors per participar en el projecte.

Pot adreçar-se per escrit al domicili social de la Fundació Natura indicat a l’encapçalament per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.